Політика конфіденційності

Політика конфіденційності інтернет-сайту https://kt-granit.com.ua (далі за текстом - Політика) визначає порядок обробки та захисту персональних даних фізичних осіб (далі — Користувачі) з метою дотримання та захисту прав і свобод кожного людини і, особливо, права на недоторканність приватного життя, особисту та сімейну таємницю, захист своєї честі та доброго імені.

Ця Політика діє щодо всієї інформації, розміщеної на сайті в мережі Інтернет за адресою: https://kt-granit.com.ua (далі за текстом - Сайт), яку співробітники компанії «КТ-Граніт» можуть отримати Користувачі під час використання Сайту, його сервісів, програм та продуктів.

Політика розроблена відповідно до чинного законодавства України, а саме: закон України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 1 червня 2010 року.

До цієї політики має доступ будь-який суб'єкт персональних даних.

Використання сервісів Сайту означає беззастережну згоду Користувача з цією Політикою та вказаними в ній умовами обробки його персональної інформації; у разі незгоди з цими умовами Користувач повинен утриматися від використання сервісів.


1. Загальні положення

1.1. В рамках цієї Політики під персональною інформацією Користувача, персональними даними Користувача та їх обробкою розуміються:

1.1.1. Персональна інформація, яку Користувач надає про себе самостійно під час реєстрації (створення облікового запису) або в процесі використання Сервісів, включаючи персональні дані Користувача. Обов'язкова для надання послуг інформація позначена спеціальним чином. Інша інформація надається Користувачем на його розсуд.

1.1.2. Персональні дані - будь-яка інформація, що відноситься до прямо або опосередковано визначеної, або визначається фізичній особі (громадянину).

1.1.3. Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій) із персональними даними, що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів. До таких дій (операцій) можна віднести: збирання, отримання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних .

1.1.4. Дані, які автоматично передаються сервісам Сайту в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреси, даних файлів cookie, інформації про браузер Користувача (або іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до сервісів), технічні характеристики обладнання та програмного забезпечення, що використовуються Користувачем, дата та час доступу до сервісів, адреси сторінок, що запитуються, та інша подібна інформація.

1.1.5. Інша інформація про Користувача, обробка якої передбачена Угодою про використання Сайту.

1.1.6. Ця Політика конфіденційності застосовується лише до Сайту.

1.1.7.Адміністрація Сайту не контролює та не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на Сайті.


2. Суб'єкти персональних даних

2.1. Адміністрація Сайту опрацьовує добровільно подану інформацію:

 • унікальних та/або новонаведених Користувачів;
 • зареєстрованих на Сайті Користувачів.


3. Склад персональних даних

3.1. Надаючи свої персональні дані при реєстрації на Сайті, Користувач дає свою згоду на обробку та використання своїх персональних даних згідно із Законом України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 1 червня 2010 року. >

3.2. На Сайті Користувач надає такі персональні дані:

 • своє ім'я та по батькові;
 • адреса проживання.
 • контактний телефон для зв'язку;
 • електронна поштова адреса.

 • 4. Цілі обробки персональної інформації користувачів

  4.1. Сайт збирає та зберігає лише ту персональну інформацію, яка необхідна для надання сервісів або виконання угод та договорів із Користувачем, за винятком випадків, коли законодавством передбачено обов'язкове зберігання персональної інформації протягом визначеного законом строку.

  4.2. Надаючи свої персональні дані при реєстрації на сайті, Користувач дає Компанії свою згоду на обробку та використання своїх персональних даних згідно із Законом України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 1 червня 2010 року. у наступному пункті цієї Політики.

  4.3. Персональну інформацію Користувача Сайт обробляє з цією метою:

  4.3.1. Для реєстрації Користувача на Сайті;

  4.3.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту.

  4.3.3. Для визначення переможця в акціях, які проводяться на Сайті.

  4.3.4. Для оформлення Користувачем замовлення в Інтернет-магазині КТ-Граніт.

  4.3.5. Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи направлення повідомлень, запитів щодо використання Сайту, надання послуг, обробку запитів та заявок від Користувача.

  4.3.6. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайству.

  4.3.7. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.

  4.3.8. Повідомлення Користувача Сайту про акції та розпродажі, інші зміни на сайті.

  4.3.9. Надання Користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки у разі виникнення проблем, пов'язаних з використанням Сайту.

  4.3.10. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.

  4.4. Адміністрація Сайту зобов'язується не розголошувати отриману від Користувача інформацію. При цьому не вважається порушенням зобов'язань розголошення інформації у разі коли обов'язок такого розкриття встановлено вимогами чинного законодавства України.


  5. Умови обробки персональних даних та її передачі третім особам

  5.1. Сайт зберігає персональну інформацію Користувачів відповідно до внутрішніх регламентів конкретних сервісів.

  5.2. Щодо персональної інформації Користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання Користувачем інформації про себе для спільного доступу до необмеженого кола осіб. При використанні окремих сервісів Користувач погоджується, що певна частина його персональної інформації стає загальнодоступною.

  5.3. Сайт має право передати персональну інформацію Користувача третім особам у таких випадках:

  5.4.1. Користувач висловив згоду на такі дії.

  5.4.2. Передача необхідна для використання Користувачем певного сервісу або виконання певної угоди або договору з Користувачем.

  5.4.3. Передача передбачена українським чи іншим законодавством, що застосовується, в рамках встановленої законодавством процедури.

  5.4.4. У разі продажу Сайту до набувача переходять усі зобов'язання щодо дотримання умов цієї Політики стосовно отриманої ним персональної інформації.

  5.5. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну у будь-який законний спосіб, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів. Обробка персональних даних Користувачів здійснюється відповідно до закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 1 червня 2010 року.

  5.6. У разі втрати або розголошення персональних даних Адміністрація Сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

  5.7. Адміністрація Сайту вживає необхідних організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

  5.8. Адміністрація Сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або іншим негативним наслідкам, викликаним втратою або розголошенням персональних даних Користувача.


  6. Зобов'язання сторін

  6.1. Користувач зобов'язаний:

  6.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом.

  6.1.2. Оновлювати, доповнювати надану інформацію про персональні дані у разі зміни даної інформації.

  6.2. Адміністрація Сайту зобов'язана:

  6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у цій Політиці конфіденційності.

  6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком передбачених цією Політикою конфіденційності.

  6.2.3. Вживати запобіжних заходів для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

  6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що належать до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача, або його законного представника або уповноваженого органу захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.


  7. Відповідальність сторін

  7.1. Адміністрація Сайту, яка не виконала своїх зобов'язань, несе відповідальність за збитки, завдані Користувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних відповідно до законодавства України.

  7.2. У разі втрати або розголошення конфіденційної інформації Адміністрація Сайту не несе відповідальності, якщо ця конфіденційна інформація:

  7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати чи розголошення.

  7.2.2. Була отримана від третьої сторони до її отримання Адміністрацією Сайту.

  7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.


  8. Вирішення спорів

  8.1. До звернення до суду зі позовом щодо спорів, що виникають із відносин між Користувачем Сайту та Адміністрацією Сайту, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмової пропозиції щодо добровільного врегулювання спору).

  8.2. Одержувач претензії протягом 10 календарних днів з дня отримання претензії письмово повідомляє заявника про претензії про результати розгляду претензії.

  8.3. За недосягнення угоди суперечка буде передана на розгляд до суду відповідно до чинного законодавства України.

  8.4. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем та Адміністрацією Сайту застосовується чинне законодавство України.


  9. Додаткові умови

  9.1. Адміністрація Сайту має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності без згоди Користувача.

  9.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

  9.3. Усі пропозиції чи питання щодо цієї Політики конфіденційності слід повідомляти на адресу info@kt-granit.com.ua

  9.4. Чинна Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою: https://kt-granit.com.ua/politika-konfidencialnosti.html

  9.5. Ця Політика конфіденційності є невід'ємною частиною Угоди про використання Сайту, розміщеної на сторінці за адресою: https://kt-granit.com.ua/polzovatelskoe-soglashenie.html